Tilbake til Karrieresidene
November 4, 2022
Maren Kråkevik

Hvorfor investerer Boliden 8,5 milliarder i Odda?

Boliden Odda er allerede et klimavennlig sinksmelteverk. Nå legger vi åtte milliarder på bordet, moderniserer verket, øker produksjon og bemanning, og gjør oss klare for ta rollen som verdens grønneste og moderne sinkverk.

I 2021 besluttet derfor konsernet Boliden AB å gjøre selskapets største investering noen gang, i Odda. Investeringene, på åtte milliarder NOK skal brukes til å øke sinkproduksjonen med 70 prosent, øke bemanningen fra 300 til 360 medarbeidere, og til å omstille verket for å møte framtida.

Vi skal bygge en helt ny svovelsyrefabrikk, en ny elektrolysehall, og et helt nytt – og verdens største – røsteanlegg. I tillegg skal vi bygge et nytt prosessanlegg for et nytt produkt, som er bly og sølv, med ny teknologi som gjør i stand til å hente ut viktige verdier av avfallsproduktet vårt, som ellers ville gått til deponi i fjellhallene.

Vi er eneste sinkverket i Norge. Vi har 100 års ansiennitet i faget, vi produserer 200 000 tonn sink som har høy kvalitet og lavt karbonavtrykk, hvert år. Vi omsetter for 1,4 milliarder kroner. Krafta vi trenger til produksjonen henter vi fra vannet som inngår i et evig kretsløp på Hardangervidda.

Nå har vi lagt ut på en viktig, superambisiøs og spennende reise. Den ene dimensjonen ved reisen vår handler om økt volum og økt bærekraft. Den andre dimensjonen ved reisen vår er digital.

Økt volum og økt bærekraft

  • Framtida vil trenge mer sink, og metallet vil være en sentral del av Det grønne skiftet. Denne sinken må kunne produseres klimavennlig, og det gjør vi i Hardanger.
  • Vi vil fortsette med det vi er veldig gode på, og nå øker vi, fra 200 000 tonn sink til 350 000 tonn. I løpet av årene 2016 – 2024 vil Boliden Odda ha doblet sinkproduksjonen, uten å endre karbonavtrykket.

Modernisering med digitalisering

  • Samtidig som vi nesten dobler produksjonen, moderniserer vi verket til en digitalisert produksjon, og tar i bruk moderne digitale løsninger for både produksjon, teknikk og vedlikehold.
  • Vi erstatter krevende, kjedelige og sikkerhetsmessig utfordrende arbeid-prosesser, med digitaliserte og automatiserte løsninger. Det gjør oss også mer energieffektive.

I løpet av de neste to åra vil vi øke bemanningen fra ca. 300 til ca. 360 medarbeidere, og bidra til at folk i Hardanger kan legge trygge planer for en lang og bærekraftig framtid her. Slik handler vi både globalt, med å forsyne framtida med sink med lavt karbonavtrykk, og lokalt ved å satse på regionen vår og lokalsamfunnet vi er en del av.

Ingen andre smelteverk kan gjøre den reisen vi nå har lagt ut på.

Hvorfor Odda?

Sink er et grunnstoff i naturen. For å hente ut sinken fra malmråstoffet trengst faglig kompetanse, tekniske metoder og ikke minst mye kraft til den elektrokjemiske prosessen og til smelteprosessen. For over hundre år siden ble fabrikkene lagt til steder som Odda på grunn av tilgang til vannkraft. Den samme rene og fornybare energikilden er en hovedårsak til at Boliden har bestemt seg for å satse kraftig på verket sitt i Odda. Å smelte sink ved hjelp av vannets evige krettsløp gir nesten ingen CO2-utslipp.

Det er bare et par steder i verden at det produseres sink ved hjelp av vannkraft, og Odda er ett av dem.

Derfor her og derfor nå

For verden trenger med sink, og den trenger sink som er laget på en trygg og klimavenlig måte. Den beste plassen i verden, med umiddelbar nærhet til den reneste energikilden vi har, nemlig vannkraft, er nettopp Odda i Hardanger.

I framtida skal en betydelig del av dette metallet ha sitt opphav i grønne gruver i Bolidens portefølje, det skal prosesseres og smeltes ut i Hardanger ved hjelp av dyktige fagarbeidere og ren vannkraft, og dette vil være vårt bidrag i de store omstillingen som verden og menneskeheten skal møte i framtiden.

Det er lett å føle avmakt for hvordan vil kan møte en utfordrende framtid. Boliden Odda har funnet sin veg videre. Dette tror vi på, dette vil vi gjøre.

Vi skal være en del av framtida.

Boliden Odda
Eitrheim
5751 Odda
Norge
Dele denne side:
© Boliden Group